ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.สุลักษณี  ศรีทอง
                     2. ด.ญ.อารียา  พงษ์ชนะ               
ครูผู้สอน : นายไพโรจน์  วังโณ
ผู้บริหารสถานศึกษา : นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์

โรงเรียน : โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลนิคม อำเภอสตึก
รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559

http://goo.gl/vEEHSJ