อัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

แบบที่ 1

 

แบบที่ 2

แบบที่ 3


 

แบบที่  3  ขาวดำ

                             ออกแบบโลโก้เบื้องต้น ตามแนวข้อมูลพื้นฐาน โดย นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
                            นำเสนอองค์คณะบุคคล ในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับความเหมาะสม
                            คอมพิวเตอร์กราฟิกโดย ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ  สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 

ความหมาย

 ดอกบัว หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม เหมือนกับดอกไม้ รองรับด้วยฐานกลีบเลี้ยงวงกลมสีเขียว มีดอกไม้ สี่ดอก มีฐานกลีบเลี้ยงข้างบน หมายถึงดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำหวัดบุรีรัมย์ 

 

อักษรย่อ  สพป. หมายถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลายกนก ด้านข้าง  ข้างละ 3  รวมเป็น 6 หมายถึงอำเภอในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ร้อยรัด ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ตัวหนังสือ บร. คืออักษรย่อ  และ เลข 4 (ไทย)  หมายถึง  เขต 4  ที่อยู่บนและแนบข้างสัญลักษณ์หนังสือ (การศึกษาคือความเจริญงอกงาม)

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด
http://gg.gg/lobobr4