Menu

>>> ข่าวเด่น ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (รอบรั้วประถมลุ่มน้ำมูล)

                        นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ ได้เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 21 กลุ่มโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์" ซึ่งจัดการกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ เปตองผู้บริหาร และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตรและระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับประเภทเปตอง เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 ชิงชนะเลิศวันที่ 12 มีนาคม 2559 ประเภทวิ่งมาราธอน ทำการแข่งขันวันที่  20  มีนาคม  2559  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด  ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”