พุธ, ตุลาคม 01, 2014
   
TEXT_SIZE

อบต.ทุ่งวัง จัดงานสืบสานประเพณี...งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

"...ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ต้น พบพระพุทธรูปปางมารวิชัย บนแท่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้...ที่เปล่งแสงประกายเจิดจ้า บนโนนดินสูงของเมืองเก่าสมัยทวาราวดี...เป็นที่มาประวัติของ "หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา...ใครที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดบุรีรัมย์  จะต้องมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล..."

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ประจำปี 2556 ขึ้น ในวันที่  13-15 เมษายน  2556 พิธีเปิดในวันที่ 13 เม.ย. 56 ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายทำนอง ศรีเมือง ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอสตึก คนใหม่ ปลัดอำเภอและผู้ติดตาม โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

                เวลา 07.00 น. ขบวนแห่ พร้อมกันที่อบต.ทุ่งวัง

              เวลา 7.30 น. เคลื่อนขบวนแห่เครื่องเซ่นบวงสรวง ขบวนฟ้อนเซิ้ง

               เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง รำเทพีศรีตุงเวียง  พิธีอันเชิญเครื่องเซ่นบวงสรวง พิธีสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอและเปลี่ยนผ้าองค์พระ

               เวลา 09.30 น. นายกอบต.ทุ่งวัง (นายสมพร บูรณขจร) กล่าวรายงานกิจกรรมต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พบปะประชาชน พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษา

                เวลา 10.00 น. ชมการละเล่นเรือมตรษ ของชุมชนชาวไทยเขมรบ้านทุ่งวัง การแสดงรำวงย้อนยุค นิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน

ภาคกลางคืน  ภาพยนตร์ย้อนยุค  หมอลำซิ่ง ตลอดงาน


ภาพประกอบ

ขบวนฟ้อนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ...ของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ขบวนฟ้อนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ...ของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ขบวนฟ้อนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ...ของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปัจจุบันถูกโบกด้วยปูนทับหินศิลาแลงอมส้มและทาสีทองปิดทับ
 นายทำนอง  ศรีเมือง ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี
 คนกลาง (เสื้อไหมสีแดง) นายภูมจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอสตึก คนปัจจุบัน ย้ายมาจาก อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_9716.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_9735.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_9763.jpg
การละเล่นเรือมตรษ
รำวงย้อนยุค
ลอดช่องโยเร...ภูมิปัญญาดั้งเดิม โรงทาน โรงเรียนบ้านทุ่งวังแบ่งปันความรู้ : ภาพกิจกรรม Google+

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved