อังคาร, กันยายน 16, 2014
   
TEXT_SIZE

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในป้จจุบัน ปีพ.ศ. 2454 และครบรอบ 102 ปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือ รองลงมาจากอเมริกา และอังกฤษ

กิจกรรมลูกเสือจึงเป็นองค์กรสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกไมตรีต่อกัน โดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน

กองลูกเสือผสมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ในตำบลทุ่งวัง สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น  โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ดังนี้
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  จำนวน 57 คน เนตรนารี จำนวน 71 คน
กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  จำนวน 60 คน เนตรนารี จำนวน 80 คน
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแวง  จำนวน 64 คน เนตรนารี จำนวน 4

ผู้บังคับบัญชา จำนวน  35  คน

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4066.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4069.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4080.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4093.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4110.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4132.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4134.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4150.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4155.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4164.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4176.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_04_IMG_4205.jpg


แบ่งปัน : |Google+|

ข่าว : ประยูร  ยะปะตัง
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved