พฤหัสบดี, ตุลาคม 02, 2014
   
TEXT_SIZE

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1464.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1491.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1502.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1510.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1515.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1543.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1553.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1557.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1593.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1669.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1671.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4306.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4308.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4310.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4314.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4319.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4320.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4351.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4353.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4357.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4361.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4408.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4440.jpeg
There was a problem loading image http://www.ict572.com/ict2555/cache/multithumb_thumbs/b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4463.jpeg

สพป.ชัยภูมิ เขต 1, 2 และ 3 สพม. เขต 30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ชัยภูมิและโรงเรียนโสตทัศนศึกษา จ.ชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา  2555 ภายใต้แนวคิดในการจัดงานคือ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” (Supremacy with Grace and Wisdom)  โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรมหลักประกอบด้วย

1.  กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ
1.1  การแข่งขันตัวแทนของ สพป.
1.2  การแข่งขันตัวแทนของ สพม.
1.3  การแข่งขันตัวแทนการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
2.  กิจกรรมคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC Awards)
3.  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษา
4.  กิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้


ในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน  -9 ธันวาคม 2555 ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ 40 สนาม ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ และกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2555 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ศาลาเทศบาลเมืองชัยภูมิ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ การจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ 100 ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งเริ่มในครั้งแรกปี พ.ศ.2455 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และในครั้งที่ 45 ในปี พ.ศ.2535  เป็นต้นมา จัดใน 4 ภูมิภาค  จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 63  จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารร่วมกันเป็นเจ้าภาพต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย ผอ.ธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงาน จำนวน 82 คน และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานดังนี้

1.  อำเภอสตึก              โรงเรียน จำนวน 60 โรง (1 สาขา) ครู 723 คน นักเรียน 12,878 คน
2.  อำเภอแคนดง           โรงเรียน  จำนวน 20 โรง ครู 220 คน นักเรียน 3,790 คน
3.  อำเภอคูเมือง           โรงเรียน  จำนวน 49 โรง ครู 450 คน นักเรียน  7,086 คน
4.  อำเภอพุทไธสง         โรงเรียน  จำนวน 23 โรง ครู 294 คน นักเรียน  4,241 คน
5.  อำเภอนาโพธิ์           โรงเรียน  จำนวน 20 โรง  ครู 225 คน นักเรียน 3,137 คน
6. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียน  จำนวน 21 โรง ครู 183 คน นักเรียน 2,686 คน

รวมทั้งสิ้น  193 โรง และ 1 สาขา ครู 2,095 คน  นักเรียน 33,818 คน

สพป.บุรีรัมย์เขต 4 ได้ทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันที่  4-5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่  ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอแคนดง ตลอดจนการประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน อาทิ การประชุมชี้แจงคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  การประชุมคณะครูที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพื่อทำการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ตลอดจนรางวัลเหรียญทองลำดับที่ต้น ๆ ของการแข่งขันจาก 61 เขตพื้นที่

ในส่วนของกิจกรรมถนนคนเรียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการผลงานการ จัดการศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มสตึก 1 สตึก 5 และโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 และบุคลกรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพกิจกรรมถนนคนเรียน

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด

b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1464.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1491.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1502.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1510.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1515.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1543.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1553.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1557.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1593.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1669.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_1671.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4306.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4308.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4310.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4314.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4319.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4320.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4351.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4353.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4357.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4361.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4408.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4440.jpeg
b_240_180_16777215_0___images_stories_HOTNEWS_07_IMG_4463.jpeg

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

แบ่งปันความรู้ : ภาพกิจกรรมทั้งหมด Google+

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
การเผยแพร่ข่าว :  เว็บไซต์ชมรมครู ICT สพป.บร.4 :  http://www.ict572.com

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.บร.4 :  http://www.supbr4.com

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิ Facebook, Google+, Blog, Twitter
เว็บไซต์ สพฐ. http://www.obec.go.th

Mobile, เว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง
สพป.ชัยภูมิเขต 1 และอื่น ๆ . (2555).   คู่มือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 62.  ชัยภูมิ : เอกสารคู่มือการจัดการแข่งขันฯ.
ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 .  (2555).  ข้อมูลสารสนเทศสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4.  บุรีรัมย์ :  แผ่นพับแนะนำสพป.บุรีรัมย์ เขต 4.

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved