พฤหัสบดี, กันยายน 18, 2014
   
TEXT_SIZE

อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) สำหรับนร.ชั้นป.2

วันที่ 4 มิถุนายน 2556  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อและการติดตั้งสื่อการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ณ สถานที่กำหนดในแต่ละจุดดังนี้

      บรรยากาศของการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งสื่อฯบนแท็บเล็ต ณ โรงเรียนบ้านสตึก 1.  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  วันที่ 31 พ.ค.56

       2.  อำเภอนาโพธิ์  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  วันที่  4 มิ.ย. 56

       3.  อำเภอพุทไธสง  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วันที่  4 มิ.ย. 56

       4.  อำเภอคูเมือง ศูนย์การเรียนรู้อ.คูมือง (สพป.บร.4) วันที่  4 มิ.ย. 56

       5.  อำเภอแคนดง โรงเรียนอนุบาลแคนดง วันที่  4 มิ.ย. 56

       6.  อำเภอสตึก  โรงเรียนบ้านสตึก วันที่  4 มิ.ย. 56

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในระดับชั้น ป.2 หรือครู ICT โรงเรียนละ 1 คน วิทยากรในการอบรมให้ความรู้ เป็นวิทยากรแกนนำด้าน ICT กลุ่มโรงเรียนละ 1 คน (หรือมากกว่า) โดยมีศน.เชิดชัย รักษาอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
         การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการ One Tablet per Child ตามนโยบายรัฐบาล ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาโดยการจัดสรร Tablet ให้นักเรียน ป.1 ทุกคน ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมและสื่อฯในครั้งนี้ เป็นสื่อในระดับชั้น ป.2 ซึ่งการดำเนินการติดตั้งในแต่ละเครื่องจะต้องทำการลบข้อมูลของระดับชั้น ป.1 ออกก่อน เพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมผ่าน Micro SD Card ในแท็บเล็ต และทำการเชื่อมอุปกรณ์ระหว่างแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ้คหรือแบบใดก็ได้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและมองเห็นอุปกรณ์ จากนั้นทำการคัดลอกสื่อที่ได้เตรียมไว้ลงในแท็บเล็ตต่อไป
        การดำเนินการติดตั้งสื่อการจัดการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในแต่ละเครื่องต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. จึงเป็นภาระงานที่หนักสำหรับครูผู้รับผิดชอบอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อเร่งการติดตั้งให้เสร็จและสามารถใช้สื่อได้ทันตามแผนการจัดการเรียนรู้แท็บเล็ตในระดับชั้น ป.2 และทางสพป.บร.4 ก็จะได้มีการออกนิเทศติดตามการใช้สื่อต่อไป


ภาพกิจกรรม ศูนย์อบรมอำเภอสตึก  ณ โรงเรียนบ้านสตึก

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_935853_548622568512842_1213260945_n.jpg
อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_383490_548623088512790_2079901088_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_9038_548623141846118_41674093_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_942059_548623101846122_1160346153_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_8766_548622935179472_639677840_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_960297_548622551846177_1946778886_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_970179_548623371846095_992886004_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_OneStop_new_02_946983_548622631846169_1350793164_n.jpgข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  จาก Facebook อ.วีรชัย รุ่งรพีพรพงษ์/

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved