กรรมการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ และส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีอุปกระคุณต่อกิจการลูกเสือไทย

วันนี้ (25 พ.ย.61) เวลา09.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาเป็นเครื่องราชสักการะ นำถวายบังคมและนำกล่าวคำถวายราชสดุดีต่อหน้าเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร กรรมการลูกเสือจังหวัด ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีอุปกระคุณต่อกิจการลูกเสือไทย

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในครั้งแรก ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนที่ไม่ได้เป็นทหาร ได้เรียนรู้วิชาทหาร ไว้เป็นกำลังช่วยชาติบ้านเมืองในยามสงคราม หรือแม้ในยามสงบก็สามารถช่วยทางราชการ ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือจลาจลได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เพื่ออบรมฝึกหัดเด็กและเยาวชน ให้มีความสำนึกในหน้าที่ ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ทำให้การลูกเสือได้เจริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองมาถึงปัจจุบัน

 

ข่าว/ภาพ :  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์