สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมวางแผนคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล มหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ ทุกสนามแข่งขัน เตรียมความพร้อมงานใหญ่ระดับชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ...!!!

 

 

       วันนี้(3 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีประชุม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล จำนวน 70 คน ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประมวลผลส่วนกลางและจุด/สถานที่แข่งขัน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านสตึก 2) โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 3) โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 4) วิทยาลัยการอาชีพ 5) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 6) โรงเรียนบ้านร่อนทอง และ 7) โรงเรียนบ้านหนองเชือก

 

 

       ในโอกาสเดียวกันในช่วงเช้านายศักดา จันทร์ฝอย และคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้สักการะเจ้าพ่อวังกรูด ณ ศาลเจ้าพ่อวังกรูดริมฝั่งแม่น้ำมูล หน้าโรงเรียนบ้านสตึก เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การดำเนินการจัดงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. ให้ดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้ ในกิจกรรมหมวดหมู่เรียนรวม , การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ หน่วย/สถานที่แข่งขัน จำนวน 7 หน่วย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด สถานที่แข่งขับคับแคบและเรื่องที่พักของคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมประชุม สถานที่/หน่วยการแข่งขันทุกหน่วย ในเวลานี้...สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมเป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และขอความร่วมมือไปยังทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้###

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ภาพ ; @ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ ปินะทาโน -ร.ร.อนุบาลสตึก
        @ธิดารัตน์ กาวไธสง -นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
        @ศิวานนท์ สวยสว่าง -ศึกษานิเทศก์
        @สุกฤษฏิ์ สอนเพีย -ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเบา
        @On

ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/youiHgED4DUT9eCeA

 

ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อวังกรูด

 


 

 

 

 

'