(16 สิงหาคม เวลา 09.00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรม "การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ แก่บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (หลังใหม่) ประธานในพิธีและวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายณิรุจน์ สนั่นเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีนางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานโครงการจัดอบรม

       ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วัน ประกอบด้วยบุคลกรในสังกัดสพป.บุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 193 โรง จำนวน 368 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา โดยมีสาระ/ขอบเขตเนื้อหาของการอบรมด้านการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารจัดการเงินโรงเรียน การจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบพัสดุ การรื้อถอนที่ราชพัสุด การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ราคากลาง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

       ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

 

ข่าว ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ : อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย @sukrit Buriram Putthaisong/อ.มานิต กีรตินิยา @Manit Keeratinittayar

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (1470717873x1560385446_finantcial.pdf)หนังสือราชการอบรมจนท.การเงินพัสดุ(15-16 สิงหาคม 2559)ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์2228 kB2016-08-18 06:26