วันที่ 9-10 กันยายน 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำคณะลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) ในสังกัด จำนวน 58 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ณ จังหวัดระยอง โดยได้เดินทางไปสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิม “วัดละหารไร่” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งในจังหวัดระยอง นมัสการ “หลวงปู่ทิม อิสริโก”(พระครูภาวนาภิรัติ)เกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองระยอง ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานกว่า 40 ปี (16 ตุลาคม 2518) แต่พลังแห่งความศรัทธายังคงหลั่งไหลไม่ขาดสาย แม้กาลเวลาจะผันผ่านไปนานแล้วก็ตาม

ในตอนเย็นเป็นกิจกรรมการแสดงมุฑิตาคารวะ ให้ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2559 จำนวน 8 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่สำคัณต่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดียิ่ง เป็นภาพแห่่งความประทับใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกจ้างประจำทุกคนอย่างมาก

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่