วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการเขตพื้นที คณะ อ.ก.ค.ศ. คณะ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการสำนักงานเขตฯ ได้นำเสนอผลของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน