(วันนี้ 8 มิถุนายน 2561) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มโรงเรียนทำการแข่งขัน และส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับกลุ่ม จากนำนวน 20 กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระดับเขตพื้นที่ฯ คัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขต แต่ละกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับชั้น ป.1-3 (กิจกรรมคัดลายมือ, เขียนเรื่องจากภาพ)
2. ระดับชั้น ป.4-6 (กิจกรรมคัดลายมือ, เรียงความ, ย่อความ, แต่งคำประพันธ์-กลอนสี่)
3. ระดับชั้น ม.1-3 (กิจกรรมคัดลายมือ,เรียงความ, ย่อความ,แต่งคำประพันธ์-กลอนสูภาพ, พินิจวรรณคดี)
ยกเว้นกิจกรรมพินิจวรรณคดี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ดาวน์โหลดประกาศผลและไฟล์แนบ

 
     
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (S__39501826.jpg)พินิจวรรณคดี ม.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์207 kB2018-06-09 07:48
Download this file (S__39501827.jpg)แต่งกลอนสุภาพม.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์223 kB2018-06-09 07:48
Download this file (S__39501828.jpg)แต่งกลอนสี่ ป.4-6 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์215 kB2018-06-09 07:48
Download this file (S__39501829.jpg)เขียนย่อความ ม.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์223 kB2018-06-09 07:49
Download this file (S__39501830.jpg)เขียนย่อความ ป.4-6 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์211 kB2018-06-09 07:49
Download this file (S__39501831.jpg)เขียนเรียงความ ม.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์216 kB2018-06-09 07:49
Download this file (S__39501832.jpg)เขียนเรียงความ ป.4-6 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์221 kB2018-06-09 07:49
Download this file (S__39501833.jpg)เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์236 kB2018-06-09 07:50
Download this file (S__39501834.jpg)คัดลายมือ ม.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์202 kB2018-06-09 07:50
Download this file (S__39501835.jpg)คัดลายมือ ป.4-6 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์221 kB2018-06-09 07:50
Download this file (S__39501836.jpg)คัดลายมือ ป.1-3 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์216 kB2018-06-09 07:50