นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 2" ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตฯ บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาทุนจัดซื้อรถจักรยานให้เด็กนักเรียนในสังกัด ที่ยากจนแต่มีผลการเรียนดี บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปในการแข่งขันกำหนดเป็น 4 ประเภท ได้แก่
      1. ประเภทแข่งขันทางเรียบเสือหมอบ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
      2. ประเภทแข่งขันทางเรียบเสือภุเขา ระยะทาง 65 กิโลเมตร
      3. ประเภท VIP ไม่จำกัดเพศ และรถ
      4. ประเภทท่องเที่ยว (ออนทัวร์) 

      ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งหลังจากพิธีเปิดประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน และมอบจักรยานให้นักเรียนจำนวน 20 คัน

ภาพเพิ่มเติม Cr.ชมรมครูICT สพป.บุรีรัมย์เขต4

link1:     https://drive.google.com/drive/folders/1_RvkqDvXBPay5FgUJEVQgAPmBPnjleS1    
link2:     https://photos.app.goo.gl/6t2LPFra18nNp16q1