ตามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายศักดา จ้นทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 2 อัตรา บุคลากรคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 2 อัตราและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 8 อัตรา

 

        รับสมัคระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ประกาศผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวทำสัญญจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ ไปชมภาพการดำเนินการสอบคัดเลือก...

 

ข้อมูล : E-Office
ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์
ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/K35vJgX8zVTfuU762

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
http://www.br4.go.th/news_menu/letter_menu/generalnews/817-2june61.html
สถิติการรับสมัครสอบ 
http://www.br4.go.th/news_menu/letter_menu/generalnews/798-statkroo61.html

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/K35vJgX8zVTfuU762