วันนี้(จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
     หลังจากประธานเปิดการประชุมใหญ่แล้ว คณะกรรมการตัดสินแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้การดำเนินการตัดสิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : @มานิต กีรตินิตยา  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์
Webeditor : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม  : https://photos.app.goo.gl/jwLGJ5pE7YXWxUdq8
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บร.4 ครั้งที่ 64

 
     

ภาพกิจกรรม