เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน ICU (ตามรายชื่อดังแนบ)
เรื่อง รายงานข้อมูลด้านบุคลากรตามแบบICU3

ด้วย สพฐ.สำนักวิชาการฯ ให้ สพท.แจ้ง รร.สำรวจความต้องการบุคลากร พร้อมตรวจสอบและยืนยันการขาดแคลนอัตรากำลังครู โดยระบุสาขาวิชาเอกและจำนวนอัตราครูที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดสรรให้แก่โรงเรียน โดยให้ รร.ดำเนินการดังนี้

..คำชี้แจง....
***ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (โหลดไฟล์ excel ที่ด้านล่าง)
1.วัดสิริมงคล อ.นาโพธิ์
2.บ้านหนองเรือ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
3.บ้านขาม อ.สตึก
4.วัดพนมวัน อ.นาโพธิ์
5.บ้านโคกสุพรรณ อ.สตึก
6.บ้านหนองหัวควาย อ.แคนดง
7.วัดวรดิษฐ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
8.บ้านจะหลวย อ.สตึก
9.วัดไพรงาม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
10.วัดชายอรัญ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
11.วัดวงษ์วารี อ.พุทไธสง
12.บ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
13.บ้านโคกสิงห์ อ.สตึก
14.วัดเทพประดิษฐ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

***ให้ รร.กรอกข้อมูลตามกรอบอัตราที่ขาดแคลนครู ตามแบบฟอร์ม ระบุจำนวนอัตราครู ตามช่องสาขาวิชาเอก

***เมื่อดำเนินกรอกข้อมูลเสร็จให้รับรองข้อมูล ทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและผู้บริหารโรงเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

***สามารถส่งข้อมูลได้ 3 ช่องทาง คือ
......ช่องทางที่ 1 เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
......ช่องทางที่ 2 ไอดีไลน์ chatchen9555 (ศน.ชัดเจน)

                   chatchenSV
......ช่องทางที่ 3 ส่งงานด้วยตนเอง ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 (คุณอำนวย 081-999-1428 )

***โดยสามารถส่งเป็นไฟล์ excel หรือ pdf
***ภายในวันอังคารที่ 18 เม.ย. 2560 ไม่เกิน 12.00 น.

***ติดต่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.ชัดเจน โทร.06-1954-9555

***เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ICU3บุคลากร-สพป บุรีรัมย์4.xlsx)ICU3บุคลากร-สพป บุรีรัมย์4.xlsx ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ59 kB2017-04-17 13:30
Download this file (อัตรากำลัง.pdf)อัตรากำลัง.pdf ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ211 kB2017-04-17 13:32