สถิติการสมัครสอบฯ ครูอัตราจ้างรายเดือน(วิกฤต) /บุคลากรคณิตศาสตร์/ธุรการโรงเรียน


        วัน เดือน ปี ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต  (จำนวนผู้สมัคร) บุคลากรคณิตศาสตร์ ธุรการโรงเรียน      หมายเหตุ
     ที่สมัครสอบฯ ภาษาไทย คณิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การประถมฯ ปฐมวัย ดนตรี     (จำนวน)     (จำนวน)  รวมรายวัน
22 พ.ค. 2561  12  16   10     32     20  1   12  15       5     46        169
23 พ.ค. 2561  16  17    8     31    15  4   12  10       5     25        143
24 พ.ค. 2561   5   8    8    10    12 5   13    8       5     13          87
25 พ.ค. 2561  12  11   20    30    20 4    9  10     18     39        173
26 พ.ค. 2561  24  22   36     65    68  8  42  15     18    101         399
27 พ.ค. 2561   8 12  15     51    30  5  21    6     15      80         207
28 พ.ค. 2561  10   7  12    21    13  4  16    8      9      74         174
รวมทั้งสิ้น 87 93   109  240  178 31 125  72     75     378       1,388
                  แหล่งข้อมูล : www.buriram4.go.th