ภาพบรรยากาศการสม้ครสอบ
บุคลากรคณิตศาสตร์   ครูอัตราจ้างรายเดือน (วิกฤต)  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

|ภาพประกอบ :  ไลน์  @ศรีอรุณ  วิชชาพิณ   @ดำรง  นามประกอบ|