สถานที่สอบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
วันที่ 2 มิถุนายน  2561