Menu

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงานเทศการวันวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”