ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ ถวายในหลวง" ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2558