ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ปปช.07(ครุภัณฑ์).pdf)ปปช.07(ครุภัณฑ์).pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล11 kB2017-01-16 11:51