ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ปปช.07 (เครื่องถ่าย).pdf)ปปช.07 (เครื่องถ่าย).pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล13 kB2017-01-16 11:52