ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างพิมพ์ข้อสอบ Pre O - Net ปีการศึกษา 2559

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ปปช07 (O  net).pdf)ปปช07 (O net).pdfตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล12 kB2017-01-16 11:54