โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)ได้จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโดยพี่น้องชาวบ้านโศกนาคและคณะศิษย์เก่าโรงเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างฐานพระพุทธรูปและพระมหาประทีบ สุภฺทโท พร้อมญาติโยมจากกรุงเทพมหานครได้มอบพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก 30 นิ้วให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเกียรติจากท่านวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4 เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้คณะญาติโยมที่มาด้วยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนและยังได้มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนด้วย