โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิชิราวุธและวันประถมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยคณะลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จำนวน 21 โรงเรียน และจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โดยว่าที่ พ.ต.สงวน  นนท์ธีระโชติ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านใหม่ไขยพจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรณคต แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย และทรงเป็นผู้พระราชทานพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับ พุทธศักราช 2464 เป็นฉบับแรก จึงเป็น "วันประถมศึกษาแห่งชาติ" ด้วย