การแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มนาโพธิ์ 1 นาโพธิ์ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬา-กรีฑา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ต่อไป วันนี้ (8 สิงหาคม 2559) นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬาจากโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มโรงเรียน ที่จะแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอนาโพธิ์ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

 

หัสดิน เป็นนวล ถ่ายภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬาจากโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มโรงเรียน