กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2559 โดยมีข้าราชการครูในสังกัดร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 45 คน โดยศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสารวิภาคย์วิทยากร และศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ เสาเฉลียง น้ำตกแสงจันทร์ (ลงรู) นมัสการหลวงพ่อคำคนิง จุลมณี วัดถ้ำสุวรรณคูหา และวัดภูเขาแก้ว ในช่วงค่ำ ทางกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ได้จัดแสดงมิตาจิต "ร้อยดวงใจมุทิตาบูชาครู" ให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559  จำนวน 4 ราย ดังนี้  1) นายภูษิต  บุญอิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ  2) นายสมพงษ์ อาจเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง  3) นายภักดี จันทร์คง  ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง และ 4) นางสุจิตรา วรเนตรสุทธิกุล  ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท  และรุ่งเช้าซื้อของปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็ก-วังเต่าและเดินทางทางกลับ โดยสวัสดิภาพ  ข่าว :  วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที  
ภาพ : @
krunaa Krunaa