(12 มิถุนายน 2561) กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง เพื่อคัดเลือกทีมนักกีฬาตัวแทนระดับกลุ่มฯ ไปแข่งขันระดับ โซน (สตึก เอ) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสตึกประกอบไปด้วย กลุ่มโรงเรียนสตึก 1, 3 และ 5 เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

การคัดเลือกทีมนักกีฬาแบ่งเป็น รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี กีฬาที่ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกประกอบไปด้วย ฟุตบอล (ชาย-หญิง) ฟุตซอล (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) และเปตอง (ชาย-หญิง) รุ่น 12ปี และ 14 ปี จะต้องไปแข่งขันคัดเลือก กับทีมในโรงเรียนสังกัด สพม.ต่อไป

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 เขต (สพป.-สพม.) รวมกัน โดยใช้จำนวนช่วงอายุเป็นรุ่น ๆ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เหลือเขตพื้นที่ละ 2 ทีม และไปแข่งในระดับจังหวัดเพื่อหาทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ณ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมี นายประชุม อยู่เกาะ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานไอซีที กลุ่มโรงเรียนสตึก 5

 
     

 

 

 

 ดาวน์โหลดจดหมายข่าว (ฉบับเต็ม)