(27/พฤศจิกายน/2561) เวลา 17.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณครูดารินทร์ มณีศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณครูกิติคุณ โกฏหอม ครูอัตราจ้าง คุณนันทิพร ขันทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและนางพิตตินันท์ เหลืองอ่อน เจ้าหน้าที่เด็กการเรียนรวม ในโอกาสที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในครั้งนี้

 

        คุณครูดารินทร์ มณีศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธิ์ ตามผลการสอบแข่งขัน โดยมีมติอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธิ์ (กศจ.) คุณครูกิติคุณ โกฏหอม ครูอัตราจ้าง วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ที่มีจิตอาสามาช่วยสอน ได้สอบคัดเลือกและบรรจุในโรงเรียนเพชรราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (สพม.7) นางสาวนันทิพร ขันทอง วุฒิการศึกษา ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านเสม็ด กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนางพิตตินันท์ เหลืองอ่อน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิการเรียนรวม ย้ายไปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรทั้ง 4 ท่านได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง "คนดีศรีทุ่งวัง" ลาพ่อครูแม่ครู นักเรียนทุกคน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แห่งใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและวิชาชีพต่อไป บรรยากาศในวันนี้อบอุ่นของครอบครัวชาวดงแสนตอ ที่เก็บไว้ในความทรงจำของบุคลากรทั้ง 4 ท่าน ...ครั้งหนึ่งของชีวิตการทำงาน ที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานและเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ภายใต้การบริหารงานของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ที่ขับเคลื่อนด้วยการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ...###

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ภาพ : อ.กฤษฏา มะหันต์