ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

นางเรณู เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโครงการรักษ์ภาษาไทย และคณะครู นำนักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ ฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมเขียนตามคำบอก และกิจกรรมอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ทุกระดับชั้นเข้าแข่งขันระดับประเทศวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ รร.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) แข่งขันเขียนตามคำบอก ติด 1ใน 8 คนในการแข่งขันรอบแรกที่มีคะแนนสูงสุดในระดับประเทศ (ร่วมแข่งขัน 183 เขต) จะต้องเข้าแข่งขันต่อเพื่อคัดเลือกที่ 1-3 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดพิษณุโลก

 

ข้อมูล/ภาพ :  @ปรัชญา  พลพุฒินันท์/ศิริพร พลพุฒินันท์

เอกสารประกอบ :  โครงการรักษ์ภาษาไทย http://gg.gg/43igf