จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆจัดงานมหกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2558 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของสายน้ำ คาดว่ามีผู้คนมาเที่ยวไม่น้อยกว่า 150,000 คน รายได้สะพัดไม่น้อยว่า 20 ล้านบาท พบกับกิจกรรมแข่งขันแห่จ้าวสายน้ำและการแข่งขันช้างว่ายน้ำแห่งเดียวในโลก

       วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09.39 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา หน้าที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

       การจัดงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นมา ในส่วนของกิจกรรมแข่งขันเรือยาวฯ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาวฯ ประเภทเรือไม้ ก (55 ฝีพาย) เรือไม้ ข (45 ฝีพาย) และเรือโลหะ (เรือท้องถิ่น) 36 ฝีพาย มีพิธีแถลงข่าว พิธีเห่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ  และเรืออนันตนาคราช (จำลอง) การแข่งขันช้างว่ายน้ำ ขบวนพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา และขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

     ในการจัดงานดังกล่าว ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยมีนายรังสิกร ทิทาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ อดีตส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานอำนวยการจัดการและ นางวิมลนันท์  ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรม

      ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

       การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดอำเภอสตึกและเทศบาลตำบลสตึก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึกและในจังหวัดบุรีรัมย์ ชม ชิม ช้อบ การออกร้านขายสินค้าโอท็อป (OTOP) การประกวดกองเชียร์เรือท้องถิ่น ตื่นเต้นเร้าใจ

   การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ที่ผู้สื่อข่าวกล่าวว่าเป็นสนามแข่งเรือที่สวยงามที่สุดและคนชมมากที่สุดในประเทศไทย และพวกเรา (สพป.บร.4) ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชาวอำเภอสตึกให้คงอยู่สืบไป.../

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย/ชิตษณุ  จีระออน/ศิริพงษ์ สิมสีดา

 
     
     
     
     
     
     
     
     
         คำสั่ง คณะกรรมการจัดงาน      ลิงก์ http://gg.gg/3w30m