(8-9 กรกฎาคม 2559) เครือข่ายโรงเรียนขนาดใหญ่-กลาง (38 โรง) สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ เวโรน่า (VERONA) ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่-กลางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 60 คน สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปี งบประมาณ 2559 มีดังนี้

       1. นายวิบูลย์ศ้กดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       2. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
       3. นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       4. นายวิรัช ปัญญาวนิชกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
       5. นายภูษิต บุญอิ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนค้อ


กำหนดการจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เวลา 13.00 น. เข้าที่พัก ณ เวโรน่า (VERONA) ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กับบรรบากาศสไตล์อิตาลี
                ที่เสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลีมาให้ทุกท่านได้สัมผัสและเพลิดเพลิน

เวลา 14.00 น. การแข่งขันเปตอง เชื่อมสัมพันธไมตรีโรงเรียนขนาดใหญ่-กลาง-สำนักงานสพป.บร.4
เวลา 18.30 น. งานแสดงมุทิตาจิต (ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. เดินทางกลับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster สพป.บร.4

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/42w2e

 

ภาพกิจกรรม