บุรีรัมย์ - ข้าราชการ ชาวบ้าน เกษตรกร และเครือข่ายปราชญ์ทั่วประเทศ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูบาสุทธินันท์” ปราชญ์เกษตรแห่งอีสานผู้ก่อตั้ง “สวนป่ามหาชีวาลัย ชีวิตบนที่ราบสูง” ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว แจกหนังสือ และเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแก่ผู้ร่วมงานตามเจตนาครูบาสุทธินันท์

 

วันนี้ (13 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่วัดกลางประชาบูรณะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของ นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ หรือ “ครูบาสุทธินันท์” ปราชญ์ด้านเกษตรแห่งอีสาน ที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 69 ปี หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งตับมานานหลายปี ซึ่งถือเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของวงการปราชญ์ภาคอีสานและประเทศไทย

       
       บรรยากาศภายในงานได้มีทั้งข้าราชการ ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ที่เคารพนับถือ และเครือข่ายปราชญ์จากหลายจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ และแสดงความอาลัยแก่ครูบาสุทธินันท์เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของครอบครัว
       
       ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังได้มอบหนังสือ โมเดลบุรีรัมย์ หนังสือมหาชีวาลัยนุสรณ์, หนังสือ มะเร็ง..ฮิ และเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง อย่างละ 2,000 ชุดแก่ผู้ที่มาร่วมงานตามเจตนารมณ์ของครูบาสุทธินันท์ด้วย

 สำหรับ “ครูบาสุทธินันท์” หรือ นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นชาวอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นบุคคลต้นแบบการทำเกษตร และยังเป็นผู้เริ่มต้น “มหาชีวาลัยอีสาน หรือมหาวิทยาลัยชีวิต” โดยได้ใช้ที่ดินส่วนตัวกว่า 600 ไร่พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง ที่ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จนสำเร็จ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่ได้เข้าไปศึกษา จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร เป็นที่รู้จักของคนทั้งใน และต่างประเทศ

       
       ที่ผ่านมา ครูบาสุทธินันท์ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปลูกสร้างสวนป่า รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, เกษตรกรดีเด่นด้านฟาร์มต้นไม้ จาก FAO รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลชนะการประกวดการใช้ไอทีพัฒนาชนบท, รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

แหล่งข้อมูล : โดย MGR Online13 พฤษภาคม 2561 22:04 น.
ลิงก์ : http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9610000047289
------------------------------------
 
 


สิ้นบุญ "ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์" ปราชญ์ด้านเกษตรแห่งอีสาน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา  16.07 น. หลังป่วยมะเร็งตับ มาหลายปี ญาติร่ำไห้ระงม


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 9 พ.ค. 2561 นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ หรือ ครูบาสุทธินันท์ วัย 69 ปี ได้เสียชีวิตอย่างสงบ หลังจากป่วยเป็นมะเร็งตับมาหลายปี ซึ่งนำความเศร้าโศกเสียใจ
มาแก่ญาติมิตร ซึ่งถือเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ แก่วงการปราชญ์ด้านการเกษตรของอีสานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ "ครูบาสุทธินันท์" หรือ นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ นั้น เป็นชาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนา แม้พ่อแม่ของพ่อสุทธินันท์ จะมีทุนส่งเสียให้เล่าเรียน แต่พ่อสุทธินันท์กลับได้เล่าเรียนหนังสือน้อยที่สุดในบรรดาพี่น้อง

เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่คลอดก่อนกำหนด ช่วงเด็กเคยพลัดตกน้ำ จนต้องตัดปอดบางเสี้ยวออก จึงมีความคุ้นเคยกับโรงพยาบาลมาตลอดช่วงวัยเด็ก

ปี 2523 ประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกส่วนปลายก้นกบหัก ซี่โครงร้าวเคลื่อน ปอดแฟบ ต้องเจาะปอดเป่าปอดใหม่ ผลที่ตามมาทำให้ขาลีบ เกิดโรคปวดหลังเป็นโรคประจำตัว เพิ่มขึ้นอีก

ต่อมาได้ทำการเกษตรตามการส่งเสริมของภาครัฐ โดยปลูกปอ ถั่วลิสง นุ่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด มันสำปะหลัง และทำนา พอถึงสิ้นปี 2522 พบว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบนี้คงไปไม่รอดแน่ เพราะอนาคตไม่มีอะไรงอกเงยมาแต่ประการใด ขาดบำนาญชีวิต

นอกจากนั้น ถ้าวิเคราะห์รายรับเปรียบเทียบกับรายจ่าย แม้ว่าครอบครัวจะมีมรดกที่ดินถึง 700 ไร่ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไปรอดในวิถีทางนี้

จากนั้นจึงได้หันกลับมาทำเกษตรแบบพึ่งตนเองมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น งานด้านปศุสัตว์ งานด้านปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น ไม่ถึง 5 ปี ระบบนิเวศน์เริ่มดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ลดความเสี่ยง ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มการออมในหลายรูปแบบ ปลอดภัยจากสารเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ช่วยให้จิตใจสงบ มีความรักมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อาทรต่อความ ยากไร้ของสังคมในท้องถิ่น อยากให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเอง เป็นพี่เป็นน้องนับญาติกันเช่นในอดีต พึ่งพาภายนอกลดลง มีภูมิคุ้มกันส่วนบุคคลและชุมชน

การทำเกษตรประสบความสำเร็จ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรและมีคนไปศึกษาดูงาน และบ้านกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดและชุมชน และเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องเกษตรให้กับผู้สนใจตลอดมา

 

แหล่งข้อมูล :  คมชัดลึก ภูมิภาค 9 พ.ค. 2561
ลิงก์ ; http://www.komchadluek.net/news/local/325254